فروردین ۲۱, ۱۳۹۹

رویداد خلاقیت در صداگذاری

فروردین ۱۳, ۱۳۹۹

شتابنده رضوان برگزار می کند

اسفند ۲۵, ۱۳۹۸

شکست کرونا در برگزاری مسابقه ایده تولید انیمیشن

اسفند ۲۳, ۱۳۹۸

رویداد ایده پردازی

اسفند ۲۰, ۱۳۹۸

آدینه رویداد با موضوع “کرونا”

بهمن ۱۷, ۱۳۹۸

نخستین رویداد رقابتی تولید انیمیشن

بهمن ۱۵, ۱۳۹۸

رشد پویانمایی کشور در گرو همت جوانان

رییس مرکز پویانمایی صبا رشد کیفی، کمی و فنی دانش انیمیشن و آینده روشن این هنر را منوط به همت، استعداد و تلاش جوانان دانشگاهی دانست. […]
بهمن ۱۵, ۱۳۹۸

محبت حاج قاسم سلیمانی در دل و جان مردم ما رسوخ کرده است

بهمن ۱۲, ۱۳۹۸

مشارکت و حمایت شبکه پویا از نخستین رویداد رقابتی تولید انیمیشن

شبکه پویا حامی نخستین رویداد رقابتی تولید انیمیشن شد. به گزارش روابط عمومی نخستین رویداد رقابتی تولید انیمیشن، طی توافق منعقد شده مابین شتابدهنده رضوان و […]