شتابدهنده رضوان، بستری حمایتی برای رشد تیم های فعال در زمینه تولید محصولات چندرسانه‌ای و ارائه خدمات مرتبط با آن است. ما در رضوان از طریق برگزاری دوره‌های شتابدهی یک ساله به دنبال حمایت از گروه‌های نوپای فرهنگی-رسانه‌ای و دارای ایده‌های نوآورانه ناظر به مسائل کشور هستیم. هدف نهایی ما کمک به تبدیل این گروه‌ها به مؤسساتی مستقل، پایدار و موفق در فرآیند تولید محصول خواهد بود.». این مرکز به تازگی ایجاد شده و دارای مجوز مرکز شتابدهی و نوآوری می باشد.
 

فرآیند شتابدهی

جذب ایده

کمپ آموزشی

پیش شتابدهی

توسعه

شتابدهی

کسب و کار

موفقیت در کسب و کار

از جمله خدماتی که در این مرکز ارائه می شود عبارتند از:

+ آموزش و مشاوره در قالب برگزاری کارگاه های آموزشی، مربی گری، ارتباط با صاحبان کسب و کارهای موفق رسانه ای، پخش انیمیشن، همخوانی کتاب، برگزاری گعده و بازدیدهای مرتبط و متناسب با تیم ها
+ فضای کار و زیرساخت جهت استقرار در مرکز و همچنین استفاده از امکانات دیگری نظیر اتاق جلسه، سالن کنفرانس، زیرساخت های فنی نظیر باکس تدوین و استودیو و تجهیزات فنی انیمیشن سازی
+ تامین سرمایه اولیه مورد نیاز تیم ها
+ تبلیغات و بازاریابی محصولات و خدمات تیم های استارتاپی
+ تجاری سازی