حضور ۲۵ گروه هنری در رویداد رقابتی تولید انیمیشن شهید قاسم سلیمانی