شتاب‌دهنده رضوان از سال هزار و سیصد و‌ نود و یک با عنوان تجاری استودیو رضوان و با هدف تولید انیمیشن با محتوای ایرانی و اسلامی در تکنیــــک ها و ژانـــــرهای مختلف توسط جمعـی از هنرمنـــدان و متخصصان جوان حوزه انیمیشــــــن کشور، راه‌انــدازی و آغاز به کار کرد. همکاری با سازمـــــان‌های مختلف و تولیــد بیش از هشت‌هـــــــزار دقیقه انیمیشن در تکنیک‌های مختلف با موضوعات متنوع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی ‌از درخشان‌ترین سوابق کاری این مجموعه است. هم‌اکنون استودیو رضوان با تـوشـه‌ای از تجربـه هنرمندان خلاق و جوان ایرانی و با بهره‌گیـری از تجهیزات پیشرفته سخت‌افزاری، به تهیه و تولید انیمیشن، جلوه‌های ویژه سینمایی و تلویزیونی، تیـزر و شبیه‌سازی در ژانرهای مختلف می‌پردازد. این مجموعه در فرصت بسیار کوتاه توانسته است با ساختاری‌صنعتی در تولید انیمیشن، مسیــــری روشـــن برای خود ترسیـــم کند. در مجموعــــــه‌ی رضــــــوان بیش ‌از صــــد‌ نفــــــر به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم، در حوزه‌های کارگردانی، طراحــی، انیمیــت، مـــدل‌سازی، کامپوزیـــت، رنــدر و جلـــوه‌های ویژه فعالیت دارند. استودیو رضوان در سال هزار و سیصد و نود و هفت از‌سوی دبیرخانه توسعه زیست بوم خلاق به‌عنوان شرکت خلاق در بخش رسانه‌های دیداری و شنیداری ثبت شد و سپس در سال هـزار و سیصـد و نـود و هشت با توسعه فعالیت‌ها و برنامه‌های تجاری و علمی توانست ضمن تدوین طرح جامع مجتمع صنایع سرگرمی رضوان و طراحی شیوه و رویکردهایی‌نوین در پرورش ایده و جذب استارتاپ‌ها و همچنین طراحی رویدادهای رقابتی علمی تولید در حوزه انیمیشن و صنایع مرتبط، باحمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به‌عنوان شتاب‌دهنده‌رضوان مجـــــــوز شتابدهــــی در حوزه صنایـــع سرگـــــــرمی را دریافت کند و به‌عضویت پـــارک‌ فنـــاوری‌ پردیس پذیرفتــه شود. ‌ مجتمع صنایع سرگرمی در بخش های مرکز رویداد، مرکز تولید، مرکز شتابدهی، مرکز مشاوره و مرکز تجاری‌سازی؛ طراحی شده‌است. چشـم‌انداز مجتمع‌رضوان، ایجاد مدیا اکـوسیستم برتر آسیا با تمرکـز بر پروژه‌های بین‌المللی است.
 

 
اسداله دیانتی
مدیر مجتمع رضوان
سعید صائمی
مدیر عامل
اسماعیل یوسفی
مدیر مرکز تولید
محمد قاسمی
مدیر روابط عمومی و مرکز رویدادها
رضا سپهر سبحانی
مدیر مرکز شتابدهی
مرتضی دیانتی
مشاور بخش محتوایی
حسین پناهی
مشاور فروش
حمیدرضا صفدر پور
مدیر اداری پشتیبانی
حمیدرضا خادمی
مدیر بخش IT
حمید حسین زاده
مشاور بازرگانی
محمد علی الله ویردی
تحقیق و پژوهش
دینا عزیزیان
مترجم و بازاریابی بین المللی
بهروز افشار
مدیر کنترل پروژه
محمد همتی
مدیر فضای مجازی
محمدرضا عابدی
نویسنده و کارگردان
کیانوش عابدی
کارگردان انیمیشن
فرنوش عابدی
نویسنده و کارگردان
رسول آذرگون
کارگردان انیمیشن
علیرضا فتاحی
کارگردان انیمیشن
رسول گورکانی
مدیر بخش جلوه های ویژه
صدر اله خزلی
کارگردان فنی
نوید تنظیفیان
انیماتور
علیرضا واعظ شوشتری
کارگردان هنری
حسین معماریان
نویسنده
مهدی ابوهاشم
نویسنده
محمدرضا حسایی
کارگردان
فرشاد پارسا خلیلی
مدیر دوبلاژ
شیوا شعبانی
گروه دوبلاژ
فریور خراباتی
نویسنده
آذین جنتی
مدلساز
الهه رساطلب
گرافیک دیزاینر
محمد مهدی دیانتی
گرافیک دیزاینر